Είμαστε μία ομάδα με κοινό σημείο αναφοράς τη θέληση για παροχή έμπρακτης στήριξης. Εμπνευσμέν@ απο την ιστορία της ιδρύτριάς μας, συστήσαμε το "ένα εμείς" για να παρέχουμε έμπρακτη στήριξη σε υφιστάμενα Σωματεία ή/και άτομα που βρίσκονται σε ανάγκη. 

FacebookYouTubeInstagram