οι δράσεις μας

[…] μετά απο κάθε δράση, διάφορα άτομα εξέφραζαν στην Κωνσταντίνα την επιθυμία να συμμετέχουν στις επόμενες . Αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως μια προσωπική ανάγκη έγινε   ‘’ενα εμείς’’.